SMENGES KØRESKOLE

Kørekort til personbil kategori B

Smenges Køreskole er beliggende på Industrivej i Hammel og henvender sig til alle, der ønsker at erhverve sig kørekort til Kategori B (alm. bil)

Køreskolen ejes og drives af Mads Smenge.

Værdigrundlaget er at tilbyde teori- og kørselsundervisning af høj kvalitet. At give god, seriøs, og forklarende undervisning, der tilpasses den enkelte elevs behov, både i teori og kørsel i trafikken. At skabe tillid, gode rammer for indlæring og samtidigt skal det være sjovt at lære.

Der prioriteres mindre hold, så der er mulighed for god dialog i undervisningen, samt god stemning og hygge undervejs. Målet er at uddanne dygtige og ansvarsbevidste bilister. Det er vigtigt at eleven har et godt forløb at se tilbage på.

teori

Tilmeld dig holdstart

Førstegangserhvervelse af kørekort til personbil B 

Førstehjælps kursus

Vi tilbyder også førstehjælpskursus her på stedet

Generhverv

Skal du have generhvervet dit kørekort? – Lad os hjælpe

Teori lokale

Teori

Du vil lære ting i undervisningen, som du skal bruge, når du kører bil. Derfor veksler vi mellem teoritime og køretime, så teori og praksis hænger sammen.

Der er tilrettelagt et undervisningsforløb til dig og du vil få tilknyttet en lektionsplan ved opstart.

Der veksles mellem slideshow, video og tavleundervisning.

Når du skal til teoriprøve, skal du ud fra et billede kunne vælge det rigtige svar blandt flere muligheder. Et eksempel er afmærkninger på vejen: Du skal vide, hvad de betyder, hvorfor vejen er mærket af, og hvordan du kører efter afmærkningen.

Ved holdstart tilbydes 120 dages adgang til www.teoriundervisning.dk, hvor der er mulighed for ekstra teori undervisning og øve teoriprøver.

Man er færdig med teoriundervisning efter 8-9 uger og undervisningen ligger som udgangspunkt mandage og torsdage, selvfølgelig tilpasset undervejs, således at vi undgår teoriundervisning på helligdage.

Kørelektioner

Når du har køreundervisning sidder jeg altid ved siden af dig i bilen og sørger for, at alt går som det skal. Det er vigtigt, at du er tryg bag rattet og i trafikken, at du føler dig godt tilpas og har lyst til at lære. Der tages hensyn til dit niveau og undervisningen tilpasses derefter. Det giver de bedste forudsætninger for, at du består køreprøven, men vigtigst af alt, at du bliver en sikker, god og ansvarlig bilist.

Du skal til prøve i en bil med manuelt gear, fordi du skal kunne vise, at du kan køre i bil med manuelt gear.


Man kan ikke komme til praktisk køreprøve, før man har bestået teoriprøven og har gennenført førstehjælpskursus.

Info & Priser

Lovpakken

Lovpakken til kategori B (alm. bil) indeholder i alt mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 4 lektioner på lukket øvelsesplads (manøvrebane), 16 lektioner i manøvrer på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg/glatbane.

Ovenstående er minimumskrav i forbindelse med erhvervelse af kørekort til kategori B (alm. bil). Nogle elever kan nøjes med ovenstående minimumskrav, mens andre skal have lidt mere teori eller/og lidt mere køreundervisning på vej. Vi er alle forskellige, og har alle forskellige måder at indlære ting på – derfor er der mulighed for tilkøb af timer/undervisning ud over det lovpakken indeholder, hvis dette skulle blive nødvendigt.
Lovpakken indeholder alle obligatoriske minimumskrav.

Alle elever får desuden adgang til teoriundervisning.dk, hvor man kan læse op på teorilektioner og træne teoriprøver.

Priser

Prisen for lovpakken hos Smenges køreskole er 15.500,-
Evt. ekstra køretimer kr. 600,- pr. lektion.
Leje af bil til køreprøve inkl. forberedelse  1.200,- 

Udover lovpakken er der udgift til:

Kørekort til 17-årige

Man kan begynde på køreskolen, fra man er 16 år og 9 måneder og tidligst få udstedt kørekortet, når man er fyldt 17 år.
Hvis du vil køre bil som 17-årig, gælder bl.a. følgende regler:

 • Da du ikke er myndig, skal dine forældre (indehaverne af forældremyndigheden) give samtykke.
 • Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.
 • Når du har fået kørekort, skal du køre med en erfaren ledsager, indtil du er 18 år.
 • Det er dit ansvar, at du har fortalt ledsageren om de krav, vedkommende skal opfylde.
 • Du har ansvaret for kørslen og får selv eventuelle bøder.
 • Bøden er mindst 3.000 kr., hvis du kører uden ledsager.
 • Du må ikke køre i udlandet.

Regler for ledsagere

Hvis du vil ledsage en 17-årig bilist, skal du bl.a. opfylde følgende regler:
 • Du skal være minimum 30 år.
 • Du skal have et gyldigt kørekort (kategori B) udstedt i Danmark de seneste 10 år.
 • Dit kørekort må ikke have været frakendt betinget eller ubetinget i de seneste 10 år.
 • Du skal altid medbringe dit kørekort under kørslen.
 • Du skal til enhver tid være i stand til lovligt at kunne overtage kørslen.
 • Det er din opgave at give råd og hjælpe bilisten til at bevare overblikket.
 • Du skal sidde på forreste passagersæde.
 • Du må være ledsager for enhver 17-årig med kørekort
Find mere info, samt ledsagerblanket på Færdselsstyrelsen hjemmeside

Førstehjælps kursus

Vi kan også tilbyde trafikrelateret førstehjælpskursus

Kurserne kan kun gennemføres ved min 9 deltagere pr. kursus og kan foregå på hverdage fra kl 14.00 til  22.00 eller i weekenden fra kl 9.00 til 14.00.

 

Alle førstegangs erhververe af kørekort skal gennemføre et trafikrelateret førstehjælpskursus.

 

Prisen, inkl. 1 Sandwich & 1 sodavand, er 650,-

Generhverv

Særlig køreundervisning/Kørselsforbud

Til dig der har fået ubetinget frakendelse for trafikfejl og har haft kørekort i under tre år.

Indeholder:

 

 • 8 teorilektioner
 • 8 kørelektioner
 • Adgang til teoriundervisning.dk
  Leje af bil til køreprøven

Pris 8.000,-

Øvrige udgifter:

 • Prøvegebyr til Færdelsstyrrelsen 1.170,-
 • Evt ekstra kørelektion 45 min. 600,-

Til dig der har fået en betinget frakendelse af dit kørekort til bil

Indeholder:

 • 1 teorilektion 60 min.
 • 1 kørelektion 60 min
 • Adgang til teoriundervisning.dk
 • Leje af bil til køreprøve 

Pris 3.000,-

Øvrige udgifter:

 • Prøvegebyr til Færdelsstyrrelsen 1.170,-
 • Evt ekstra kørelektion 60 min. 800,-

Skal du have hjælp til generhverv?

Kontakt os

Tilmeld dig holdstart

Førstegangserhvervelse af kørekort til personbil B 

Scroll to Top